Trần Toàn Phát giải Nhì Toán Lớp 12

Trương Tài Thuận giải Nhì Toán Lớp 12

Lâm Thành Lộc  giải Ba Toán Lớp 12

Trần Ngọc Bích giải Ba Vật Lý Lớp 12

Phạm T Ngọc Diệu giải Ba Vật Lý Lớp 12

Huỳnh Tường Vy giải Ba Vật Lý Lớp 12